Recommended citation: Feigege Wang, Yue Gu, Wenxi Liu*, Yuanlong Yu, Shengfeng He, Jia Pan: Context-aware Spatio-recurrent Curvilinear Structure Segmentation. CVPR 2019